Samarbetsprojekt

Arbetet för att uppfylla miljömålen sker på flera olika nivåer. Vi tycker att det är viktigt att försöka vara med och påverka lokalt, nationellt och internationellt, i stort och smått.

Från internationell till väldigt lokal nivå arbetar ämnes- och kompetensöverskridande tätt ihop med organisationer, myndigheter och företag. Utvecklingen drivs framåt mot mer energieffektiva byggnader för att i slutändan nå både de svenska och de internationella miljömålen.

Vi deltar i olika omfattning, i vissa projekt är vi drivande och utvecklande, i andra samarbetspartner och i andra med som rådgivande instans.

En del av dessa projekt resulterar i rapporter eller studier, flera av dem pågår kontinuerligt.