Ekstrands fönster och dörrar

Ekstrands fönster och dörrar har under lång tid jobbat med energieffektiva lösningar. Redan på åttiotalet började man jobba med polyurethan som isolering i både dörrblad och fönsterkarmar.

ec90 plus

EC/90 Plus+ fönstret bygger på Ekstrands smarta Europa68 fönsterkonstruktion. Fönstret är inåtgående med dreh-kipp beslag som möjliggör ventilation i bågen. Karmdjupet har utökats till 90 mm, bågen har, liksom EC/90, 3 tätningslister. EC/90 Plus+ har en 3-glasruta med u-värde ug 0,7w/m2. Det totala u-värdet för detta passivhus fönster är Uf 0,77w/m2 vilket är unikt för ett träfönster. Ett certifierat passivhusfönster.

läs mer på www.ekstrands.com