Kingspan insulation

Kingspan Insulation är en division inom Kingspan Group plc. Kingspan är en av Europas ledande tillverkare av innovativa byggnadsmaterial.

Exempel på produkter är

Kooltherm

Therma (PIR)

Selthaan

Optim-R (vakuumisolering)

Kooltherm K12

Fördelarna med Kooltherm i korthet:

Lambdavärdet på ner till 0,020W/mK är det lägsta för konventionella isoleringsskivor.
Ger med sitt höga isolervärde därmed den totalt sett tunnaste lösningen.
Utmärkta egenskaper vid brand.Vissa produkter uppnår brandklass B-s1,d0.
Är en isolering för hållbart byggande, se Basta, Byggvarubedömningen, och BREAAM mm.
Har låg vikt och är snabbt och lätt att arbeta med.

Kooltherm har även mycket bra egenskaper vid brand. Med Kooltherm kan man bygga tunnare och ändå isolera mer. Kooltherm uppfyller även kraven för hållbart byggande. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen och BastaOnline.

Kooltherm uppnår även A+certifikat i brittiska BREAAM Green Guide.