Bostadsbolag

Vi står inför en av vår tids största renoveringsbehov. Miljonprogrammets lägenheter från sextio och sjuttiotal har i många fall ett skriande behov av renovering. Här har man möjlighet att göra något riktigt bra för alla inblandade, sänka uppvärmingskostnaderna och höja komfortnivån för de boende är några av effekterna man kan få genom att renovera smart i befintliga bestånd.

Vid nybyggnation i kommunala bostadsbolag har vi möjlighet att nå riktigt bra byggnadsstandard. Byggnaderna ägs ofta på lång sikt och det innebär att det man satsat i en bra byggnad betalar tillbaka sig, om och om igen under hela byggnadens livscykel.

 

Utställare

Eksta bostads AB