Täthet

Lufttäthet är avgörande för ett passivhus
Både för husets energiprestanda och fuktsäkerhet. Ett välisolerat, men otätt, hus kan behöva dubbelt så mycket värme som ett tätt. Genom att bygga lufttätt uppnås också bättre verkningsgrad i ventilationens värmeväxlare eftersom den varma luften inte läcker ut ur huset och i stället kan värmen återvinnas.

Ingen fukt i konstruktionen
För att undvika risker för fuktskador är det viktigt att byggnaden är lufttät så att ingen kalluft dras in eller annan fukt letar sig in i konstruktionen. Människor tillför vattenånga till inomhusluften när de till exempel andas, diskar och duschar. Varm luft kan också hålla mer fukt än kall. Om varm inomhusluft läcker ut i konstruktionen kyls den av, ångan kondenserar och fuktproblem kan uppstå.

Täthetsmätning krävs
Alla passivhus ska genomgå täthetsmätning, vilket normalt sker under byggskedet så att otätheter kan tätas utan större ingrepp. Enligt det svenska kravet för passivhus (FEBY) får byggnaden maximalt läcka 0,30 l/s och kvadratmeter omslutande area vid ± 50 Pa tryckskillnad.

 

 Utställare

Siga