Fönster och dörrar

Fönster och dörrar släpper ut mycket mer värme än väggar och tak per kvadratmeter, varför det är extra viktigt att välja fönster med riktigt låga U-värden. Fönster med låga U-värden ger inte bara låga värmeförluster, de minskar också kallras vid fönstren vilket skapar hus med god komfort.

Stora eller små fönster?
Ur energisynpunkt är det bättre med få stora fönster än många små, eftersom mindre fönster har sämre U-värde än större och ger mer köldbryggor i väggkonstruktionen per yta med fönster. 

 

 

Utställare

NorDan

Ekstrands fönster och dörrar