Ventilation och värme

Gratisvärme
Cirka 70-75 procent av den energi som värmer ett passivhus är gratis. Energin kommer från instrålad sol, värme från människor och spillvärme från hushållsapparater, det vill säga den energi som redan finns i huset. Passivhus behöver således små mängder köpt energi till uppvärmning.

Minimala värmesystem
För de allra kallaste veckorna på året, samt för att värma varmvatten, behövs ett litet värmesystem. Detta kan dock vara betydligt mindre än i traditionella hus, ett passivhus behöver exempelvis inte ha golvvärme eller radiatorer. På så sätt kan en stor del av kostnader för extra isolering och lufttäthet sparas in med minskade kostnader för värmesystem. Om man dessutom sätter solceller på byggnaden kan man få ett hus som skapar lika mycket energi som det behöver, ett nollenergihus.

Ventilation
Byggnader behöver ventileras för att den använda inomhusluften med koldioxid, fukt och föroreningar ska föras bort från inomhusmiljön och bytas ut mot frisk luft. I passivhus används värmeväxlare som leder den friska uteluften förbi kanaler med den använda inomhusluften. När de passerar varandra tas 80-90 % av värmen upp från den använda luften till den friska luften.

Värmen återvinns
Ventilationen återvinner således värmen till friskluften så att huset blir varmt. På så sätt minimeras de stora värmeförluster som annars uppstår när varm inomhusluft byts mot kall uteluft, liksom behovet av köpt energi.

För att enkelt kunna rensa luftkanalerna i huset och minimera energianvändningen till fläktar bör ventilationssystem utformas enkelt med raka rördragningar. Det sparar också kostnader. Redan när planlösningen ritas bör kanaldragningarna tänkas igenom.

Utställare