Isolering

Ett passivhus ska ha låga värmeförluster, det vill säga att så lite värme som möjligt får läcka ur byggnaden. Därför är passivhus avsevärt bättre isolerade än traditionellt byggda hus.
Väggar, tak och golv ska ha U-värden under 0,15 W/m²K och för att klara kravet i sverige krävs ofta U-värden under 0,1 W/m²K på grund av vårt klimat.

 

Minimera köldbryggor
För att undvika värmeförluster är det viktigt med få köldbryggor i konstruktionen. Köldbryggor är de platser där isoleringen bryts i konstruktionen och skapar bryggor mellan in- och utsida, där värme kan ledas ut.

Utställare:

Claessons Trätjära

Isover

Koljern

Sjömarkens isolering

SPU