Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om passivhus. Hittar du inte svar på din fråga så ladda ner vårt utbildningsmaterial, hittar du inte svaret där så är du välkommen att kontakta oss. (Du hittar länken till PDF'en längst ner på denna sida.)

När och var byggdes Sveriges första passivhus?
Radhusen i Lindås från 2001 är de första passivhusen. De har dock inte certifierats, eftersom det inte fanns standard för certifiering då. Det första huset som certifierades är förskolan Skogslunden i Åkersberga som certifierades 2010 enligt den internationella kravspecifikationen.

Hur ser framtiden ut för passivhus?
Sverige liksom alla EU-länder skall senast under 2020 ha nära-nollenergihus i sin byggnorm, så alla hus kommer att byggas med små värmeförluster. Passivhuset kommer att bli det vanligaste. Norge, Danmark, Tyskland och andra länder inför passivhustekniken i sin byggnorm långt tidigare.

Hur får man värme i ett passivhus utan element?
Genom användande av hushållsapparater och kroppsvärme från de boende, samt en värmeväxlare som återvinner värmen i huset. Värmeväxlaren leder kanaler med frisk luft utifrån förbi kanaler med använd luft inifrån. När de passerar varandra går 80-90 % av värmen över från den använda till den friska luften.

Hur definieras ett passivhus?
Ett hus där värmetillförseln ej överstiger 15 kWh/m² och år. Detta gäller vid en innetemperatur på 20°C. Svenska regelverket FEBY 12 tillåter ett värmeförlusttal på 17 W/m² i klimatzon I, 16 W/m² i klimatzon II och 15W/m² i klimatzon III, samt ett tillägg på +2 W/m² för byggnader mindre än 400 m², vid dimensionerande utetemperatur.

Vem kan man som privatperson anlita för att få hjälp med att uppföra passivhus?
Anlita ett arkitektkontor, villatillverkare eller byggföretag. Passivhuscentrum kan förmedla kontakten. 

Hur kontrolleras kvaliteten på ett passivhus?
Det viktigaste är täthetsprovningen som ska ske av certifierad tryckprovare, t ex SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:
Tel: 010-516 50 00, e-post: info [at] sp [dot] se

Vem kan man vända sig till för att få hjälp med energiberäkningar?
Ta kontakt med Passivhuscentrum, tel: 0322-61 68 00 eller info [at] passivhuscentrum [dot] se så skickar vi er vidare till rätt person. 

Vad är U-värde?
Det är den effekt som man behöver tillföra för att behålla en viss temperatur på insidan av huset.
Ex 1.
Du har en vägg med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius. Om det är 20 grader på insidan och 20 minusgrader på utsidan så är det en temperaturskillnad på 40 grader.
Om väggen är 1 m² betyder U-värdet att man måste tillföra en effekt på 40 x 0,1 = 4 W/m² för att hålla en innetemperatur på 20 grader.
Ex 2.
Du har en vägg på 20 m² med U-värde 0,1 W/m² grader Celsius med ett fönster på 2 m² vars U-värde är 0,9 W/m² grader Celsius.
Väggen: 20-2 m² x 4 W/m² = 72 W
Fönstret: 2 m² x 0,9 W/m² x 40 gr = 72 W
Totalt 144 W
Det innebär att fönstret på 2 m² släpper igenom lika mycket som 18m² vägg, alltså 10 gånger mer per kvadratmeter

Vad innebär energiförluster?
Energiförluster från ett hus är:

- Avloppsförlutser, det vill säga det varma vattnet man använder inomhus och släpper ut med avloppet. Det går att återvinna värmen i en avloppsvärmeväxlare, men det är rätt komplicerat.

- Ventilationsförluster: Den friska luft vi tar in genom ventilationssystemet och värmer upp till rumstemperatur och släpper ut. Innan man släpper ut luften kan vi ta vara på värmen i den och föra över till den friska i en värmeväxlare.

- Ledningsförluster: den värme som leds ut genom husets skal. Den kan vi minska genom tjock isolering och fönster och dörrar med lågt värmegenomgångstal, till exempel treglasfönster med metallbeläggning på glasen och gasfyllnad med ädelgas.

Går det att bygga om ett redan byggt hus till passivhus?
Ja, det går men med svårigheter på vägen. Det kan vara svårt att uppnå passivhusnormen som innebär att värmeförlusten inte får vara större än 15 W/m². För ombyggnad av befintliga hus finns en internationell norm, men ännu ingen svensk. Däremot kan man med passivhustekniken sänka uppvärmningsbehovet rejält. Ett bra exempel på detta är Alingsåshems ombyggnad av ett helt bostadsområde, Brogården, som når de internationella kraven med råge. Läs mer om projektet under "Om passivhus".

Vad är viktigast att tänka på när man bygger passivhus?
Tätheten. Den totala otätheten i fasadskalet för ett enfamiljshus får inte överstiga storleken av en handflata. I konventionella hus ligger gränsen på två till tre handflator. Det är också oerhört viktigt att samtliga aktörer i byggprojektet samarbetar effektivt och har kunskap om de krav som ställs på ett passivhus.

Hur många passivhuslägenheter kommer att byggas i Sverige den närmaste tiden?
I början av 2009 fanns det ca 400 lägenheter i passivhusteknik. I början av 2010 räknade man med att det finns ca 1100 lägenheter. 2021 ska alla nya byggnader byggas som nära-nollenergihus.

Fungerar passivhus till både en- och flerfamiljshus?
Ja.

Hur får man varmvatten i ett passivhus?
Genom varmvattenberedare. Energikällan kan vara till exempel direktel, fjärrvärme eller solfångare.

Hur gör man för att inte värmen ska minska för mycket om man är borta en längre tid på vintern?
Temperaturen sjunker 5-6 grader om man är borta cirka två veckor men väl hemma igen tar det inte lång stund förrän luften är uppvärmd. Man kan dessutom minska luftomsättningen genom att anpassa ventilationen om man är borta en längre tid.

Hur regleras värmen under sommaren då friskluften är varm samtidigt som frånluften blir uppvärmd av boende och elektronik?
Sommartid värmeväxlas inte luften. Aggregatet har en by-pass funktion som kan kopplas på manuellt eller automatiskt. Man tar alltså in sommarluften direkt. Sommarklimatet i ett passivhus blir oftast som i andra hus, men den tjocka isoleringen och lufttätheten kan givetvis användas för att få ett svalare hus om man planerar för det. (solavskärmning, ev. jordvärmeväxling mm)

Är något av dessa värmesystem bra att använda i ett passivhus/plushus eller är något bättre än det andra?

  1. Solfångare och vattenmantlad kamin
  2. Solfångare och luft-/vattenvärmepump

Är det rimligt att använda något av dessa system eller blir det för varmt inomhus? Och hur kan man värma tappvarmvattnet under vintermånaderna i annat fall?
Båda systemen kopplas till en ackumulatortank som förser huset med tappvarmvatten och värme samt ett FTX-system kopplas till ventilationen och solceller till elförbrukningen.

Värmebehovet är relativt litet i ett passivhus/plushus och det är främst tappvarmvattnet som behöver värmas upp. Solfångarna kan täcka värme- och tappvarmvattenbehovet under sommar månaderna och sedan kan man ha en kompletterande värmekälla som värmer huset och tappvarmvattnet under vintermånaderna.

Båda möjligheterna är bra. Vattenmantlad vedspis och solfångare fungerar bra och det blir inte för varmt.

Värmepump som jobbar mot en ackumulatortank är ganska bra, eftersom man inte behöver full effekt när det är som kallast ute och det är ont om ström. Ackumulatortanken ger den värme som behövs.

Finns det något andrahandsvärde om man vill sälja sitt passivhus?
Det finns tre stora mervärden vid försäljning av passivhus:
1. Lägre driftskostnader i och med låg energianvändning.
2. God komfort genom god kvalitet på luften och mindre drag än i  konventionella hus.
3. Det krävs både noggrannhet och eftertanke när man bygger  passivhus vilket betyder en kvalitetssäkring av huset.

Hur lång tid tar det att bygga passivhus?
Erfarenheten visar att det inte tar särskilt mycket mer tid än att bygga konventionella hus. Ju fler passivhus som byggs desto mer erfarenhet har entreprenörerna. 

Hur vet vi att passivhus betalar sig inom några år?
Via radhusen i Lindås har mätningar genomförts under flera år. Dessa visar att energitillförseln är mycket mindre än i hus med konventionella uppvärmningssystem.

Kan man ha en braskamin i ett passivhus?
Ja. Det kan vara bra ihop med solfångare. Man använder en vattenmantlad braskamin som kopplas ihop med varmvattnet. Viktigt är att husets täthet bibehålls vid rökkanalen och att kanalen får förbränningsluft.

Vilka fönster rekommenderas för passivhus?
Fönster med ett U-värde under 0,8 W/m² K.
Man kan även applicera innerrutor på insidan av befintliga fönsterrutor för att förbättra U-värdet. Beräkningar av värmeförlusterna visar att ett passivhus bör ha en fönsterarea som motsvarar 15 % av golvarean. Det är dock bara ett riktvärde som kan ändras om de totala värmeförlusterna håller sig inom passivhuskraven. Ju lägre U-värde desto större fönsterarea.

Vad använder man vanligtvis för standardfönster i passivhus idag?

Certifierade fönster finner Du på:
http://www.passiv.de/komponentendatenbank/en-EN

Det finns även några passivhusfönster med U-värde < 0,8 som saluförs i Sverige:

Ekstrands fönster
Elit
NorDan
Svenska Fönster

Måste man byta till nya dyra hushållsapparater?
A-klassade vitvaror är en självklarhet för de flesta leverantörer idag och inom några kategorier är A++ och A+++ standard. De produkter som är riktigt bra är inte särskilt mycket dyrare.

Vad gäller angående ytterdörrar i ett passivhus?
Om man har vindfång och dubbla ytterdörrar räcker det med ett U-värde på 1,0 W/m² grader Celsius. En enkel ytterdörr bör komma ner till U-värde 0,6 för att slippa kallras på insidan.

Hur ser den vanligaste ytterväggen ut i ett passivhus? 
Passivhus har ingen speciell konstruktion utan man kan bygga passivhus i alla material. Väggen bör däremot ha ett lager obruten isolering, samt vara lufttät, även vid skarvar och genomföringar.

Vilken typ av isolering används oftast i passivhus idag?
Passivhus är inte bundet till något material, bara de uppfyller kraven. Vanligaste isoleringen är de konventionella materialen som mineralull, cellplast och cellulosaisolering.

Vilken isolering och isoleringstjocklek rekommenderas för passivhus?
All isolering fungerar, bara man använder den tjocklek som krävs för att uppnå rätt U-värde. Ju lägre "lambdavärde" desto bättre isolerförmåga:

- stenull, glasull, cellplast, kork och cellulosafiber har "lambda" cirka 0,04.
- polyuretan cirka 0,025
- aerogel cirka 0,01
- vakuumisolering (aerogel) cirka 0,006
Det som är viktigare än isoleringen är att göra huset lufttätt och se till att köldbryggor undviks.

En typ av yttervägg i småhus är "Good Feel" med masonite-balkar och isolering av sprutad cellulosafiber. Ytterst ligger en 5 cm tjock mineralullsskiva. Isolertjockleken blir då ca 45 cm och U-värdet 0,84. Se:

http://www.sjomarkenshus.se/bygg-med-oss/vart-byggsystem/

Kan man bygga passivhus med halmväggar (ihop med lerputs)? Görs det idag?

Passivhus är inte bundet till byggmaterial, så det kan byggas av halm och lerputs. Reglerna för passivhus är att de har små värmeförluster via ventilationen och värmeledningen (transmissionen) genom husets skal. Det gäller att bygga huset tätt och fönster och dörrar ska ha lågt U-värde samt att fönstren inte är för stora och att de andra ytorna är välisolerade. En vägg med bra halm blir 60 - 70 cm tjock.

Mer information finns att läsa här: http://www.nollhus.se/dokument/Kravspecifikation%20FEBY12%20-%20bostader...

Vad är det för skillnad mellan byggherre och konstruktör?
Byggherren är den som beställer arbetet. Konstruktören räknar ut bland annat U-värden och rätt tjocklek på bjälklagret, och ser till att huset håller.

Kan man bygga ett suterränghus som passivhus? 
Ja, det går och man behöver inte tänka på annorlunda sätt gentemot ett vanligt passivhus.

Kan man vädra i ett passivhus?
Ja. Lämpligast är att göra det intensivt under en kort stund genom att öppna fönster och dörrar men det gäller även för vanliga hus.

Vad kostar det att bygga ett passivhus?
Isoleringen kostar ca 15 000 - 20 000 kr mer än i ett konventionellt hus. Passivhusfönster kostar också ca 30 procent mer än vanliga fönster. Värmeväxlare kostar ca 10 000 kr mer än vanlig ventilation.

Normalt kostar det 0 - 8 % mer att bygga passivhus än vid byggnation av ett konventionellt hus, beroende av materialval. Detta tjänas in på några år på grund av den låga energitillförseln.

De projekt som har uppförts idag visar på att byggkostnaden inte är så mycket högre för passivhus än vid konventionellt byggande. Extrakostnader för passivhus som mer isolering, bättre fönster och dörrar samt värmeåtervinning kan sparas in i och med att man inte behöver installera något radiatorsystem.

Att bygga med passivhusteknik är relativt nytt för de flesta entreprenörer. Därför har mer tid och resurser gått till utbildning och projektering för de första passivhusprojekten. När husen sedan byggs är det väldigt viktigt att husen blir ordentligt täta och fuktsäkra. Därför behöver byggarbetarna lite mer tid, vilket också innebär en kvalitetssäkring.

När passivhusbyggandet får större spridning kommer kostnaderna att sänkas ytterligare.  

Vem har rekordet i täthet?
Emrahus AB har slagit nytt Sverigerekord i täthet i sin nya Villa Atrium. Villan, som är en rund byggnad på 160 kvm arkitektritad av Kjellgren & Kaminsky, är belägen i Borlänge. När täthetsprovning genomfördes under våren 2010 visade resultatet på imponerande 0,038 l/s m².

Tidigare rekord innehölls av Olofsson Bygg & Entreprenad AB i Borås som i augusti 2009 uppvisade 0,06 l/s m² i passivhusen i Pumpkällehagen.

Är det tillåtet att installera en handdukstork i ett passivhus?
Självklart är det tillåtet. Det är till och med lämpligt eftersom den hjälper till att hålla badrummet torrt.

Är det nödvändigt med 500 mm tjocka väggar eller fungerar en så kallad sandwichkonstruktion som är sammanlagt 350 mm?
Det går fint med vilken konstruktion som helst, bara sammanlagda värmeförlusterna genom ventilation och transmission (ledning) är tillräckligt små.

Med dagens energieffektiva fönster, gäller fortfarande samma rekommendation med stora fönster åt söder och små åt norr?
Lågt värmeförlusttal totalt gör att det inte spelar så stor roll. Genom söderfönster får man dock en del gratisenergi och det är lättare att göra solavskärmning med taksprång eller markiser mot söder än mot öster och väster eftersom södersolen står så högt på himlen på sommaren.

Är det nödvändigt att installera en kompletterande värmekälla och i så fall vilken är att föredra?
Ja! Förnybar energi i första hand, till exempel från fjärrvärme eller bioenergi på vintern, sol på sommaren. Värmen kan spridas i huset på många sätt, bland annat kan man värma upp den friska ventilationsluften med ett värmebatteri så man slipper installera radiatorer eller golvvärme.

Finns det fler skillnader mellan passivhus och vanliga småhus om man bortser från värmeåtervinningssystemet, isolerings tjockleken och klimatskalets konstruktion – eller kanske finns det någon ny teknik eller nya material inom passivhus?
Nej.

Hur fungerar ett modernistiskt passivhus? Går det att genomföra?
- Hur hade ni lagt upp byggprocessen?
- Hade det sett annorlunda ut från ett vanligt hederligt hus utan de modernistiska dragen?
Det går att genomföra passivhus i all arkitektur. Passivhuset är bara en siffra på maximala värmeförluster på ett hus och har inget med arkitekturen att göra. För att få små värmeförluster måste man som arkitekt tänka på att fönstren släpper igenom tio gånger så mycket energi per ytenhet som en vägg och därför måste man hitta en balans mellan dagsljusinsläpp, utsikt och fönsteryta. Formen på huset är också viktigt. Ett enkelt hus med få hörn har inte så stora köldbryggor.

I byggprocessen måste de olika hantverkarna bygga med kvalitet, så att huset blir tätt och torrt, men detta gäller alla hus. Det krävs ett bra samarbete på byggplatsen mellan de olika yrkeskategorierna.

 

Det finns många myter om passivhus. Vad gäller egentligen?

Passivhusbyggande är byggnadsfysik och högkvalitativt utförande i praktiken, det är inte en konstruktionstyp eller en stil. Begreppet säger heller ingenting om vilket energislag som skall användas eftersom det skall vara generellt tillämpbart. Det energieffektivaste och minst klimatpåverkande alternativet bör väljas i varje givet läge.

Måste passivhus ha stora fönster åt söder och gluggar åt norr?
Nej, det spelar ingen större roll för energiförsörjningen om huset har fönster mot norr eller söder. Den lilla solenergin, som man kan ta tillvara på vintern är nästan försumbar. Det viktiga med fönstren är att ta vara på en god dagsljusbelysning och att inte få in oönskad solvärme på sommaren. En tumregel är 15 % av golvytan kan vara glasarea. Lite större fönster om fönstren har ett lägre värmegenomgångstal, lite mindre om man har de högre. I södra delarna av Sverige kan man med passivhusfönster låta fönstren gå från golv till tak utan att tänka på kallras eller radiatorer under fönstren.

Krävs speciell arkitektur för passivhus?
Nej, den goda arkitekturen är självklart en del av passivhusfilosofin. Det finns inga motsättningar.

Är passivhus väsentligt mycket dyrare än vanliga hus?
Att bygga passivhus kan kosta några procent mer än vanliga byggnader. Det finns dock exempel på byggnader med lägre kostnad per m², såsom Högåsskolan i Knivsta, som blev billigare än den skola som kommunen byggde lite tidigare. Passivhus ger lägre totalkostnader omedelbart beroende på lägre utgifter för energi. Ett hus står i minst femtio år. Extrakostnaden för att bygga passivhus är i sammanhanget försumbar.

Är passivhus tekniskt komplicerade?
Nej, ett passivhus har som enda apparat en värmeväxlare för ventilationsluften. I ett enfamiljshus behöver man en gång om året byta filter, ta bort respektive skruva dit tre skruvar. Fläktarna har en hållbarhet på minst tjugo år. När man tvättar filtren i köksfläkten eller avfrostar frysen eller byter dammsugarpåse passar man lämpligen på att byta filtren i värmeväxlaren.

Möglar täta hus?
Nej, det är tvärtom. Täta hus med en bra ventilation är en förutsättning för att slippa mögel. Den varma inomhusluften har alltid större vatteninnehåll än utomhusluften, det märker vi när vi går ut i kyla och andedräkten syns. När människor som har glasögon kommer in blir det imma på dem. Om ett hus läcker luft, följer vattnet, (ångan), med den varma luften in i konstruktionen. Någonstans på vägen ut bildas kondens och här uppstår garanterat en risk för mögel. När luften vänder följer mögelsporerna med in igen och vi kan bli allergiska och sjuka. Tvärtom alltså; det skall vara så tätt som möjligt och bra ventilation, där vi vet var luften kommer in och vart den tar vägen, när vi har använt den.

Värms passivhusen egentligen upp med el?
Nej, passivhusen liksom alla andra hus, använder en del av den värme som alstras inomhus. Vi använder en mängd el för att laga mat, kyla mjölken, belysning, TV:n, datorerna och stand-by-apparaterna. El är den högsta energiformen. I passivhus rekommenderas val av eleffektiv utrustning, A-klassade vitvaror och lågenergilampor.

Blir det kondens på utsida av fönstren i ett passivhus?
Det blir kondens på utsidan på fönstren. Kondensen är ett tecken på att man har fönster av hög kvalitet. Det är värmestrålningen mot världsrymden som gör att fönsterytorna blir kalla och drar åt sig fukten, som kondenserar. I allmänhet kan detta förekomma året om, några timmar på förmiddagen. Om fönstren har rejäla takutsprång, solavskärmning eller träd som står framför, förekommer inte detta. Passivhuset skapar möjligheter att både få bra solavskärmning och hindra kondens.

Ställer passivhus stora krav på de boende?
Nej, det ställs inte stora krav på de boende i ett passivhus. Däremot är det viktigt att tänka på när och hur man vädrar och att underhålla ventilationssystemet. Den främsta fördelen med passivhuset är den goda komforten och den bra inomhusmiljön, med bra luft, inget drag, eller kallras. Det är dessutom lätt att förstå sig på. Öppnar man fönstren och får tvärdrag, blir det kallt. Då förstår man att man måste stänga.

Ett hus där värmetillförseln ej överstiger 15 kWh/ och år. Detta gäller vid en innetemperatur på 20 grader. "

Här vill jag göra ett tillägg:
Svenska regelverket FEBY 12 tillåter ett värmeförlusttal på 17 W/m² i klimatzon I, 16 W/m² i klimatzon II och 15W/m2 i klimatzon III, samt ett tillägg på +2 W/m² för byggnader mindre än 400 m², vid dimensionerande utetemperatur.